Det er med stor bekymring jeg ser at kommunedirektøren nok en gang vil utsette bygging av ny idrettshall på Sortland. Det er etter min oppfatning totalt uansvarlig og en katastrofe om vi ikke tar signaler og utfordringene på alvor, og ikke umiddelbart kommer i gang med bygging av ny idrettshall nå. Å utsette dette enda mer vil kunne gi så mange negative konsekvenser for kommunen, og det verste er alle de barn og unge som blir skadelidende.

Kapasitetsutfordringer

Kapasitetsutfordringene er ikke ny, allerede i forarbeidet med Blåbyhallen ble kapasitetsutfordringene til parkettidrettene belyst. Til opplysning så sto Blåbyhallen ferdig i 2007. Så i minst 20 år har kommunen visst at vi har store utfordringer når det gjelder kapasitet. Siden den gang er behovet økt betraktelig og mange idretter får ikke engang tilgang til hall, og eksisterende idretter har ikke mulighet til å øke sitt tilbud. Dette har resultert i at mange faller utenfor, får ikke delta på aktiviteter sammen med sine venner og ikke minst får de ikke det mangfoldet å velge i, som de og Sortlandssamfunnet fortjener.

Flere av idrettslagene må operere med ventelister eller si nei til nye. Og det er nesten flaut å nevne at ingen voksne i Sortland får mulighet til å mosjonere eller delta aktivt på parkettidretter.

Det som kanskje er enda flauere er at dagens Sortlandshall verken har kapasitet, eller er tilrettelagt slik at utøvere med funksjonsnedsettelse ol. kan delta, eller at idrettslagene kan tilby aktiviteter for denne gruppen!

Sortland er helt i det nedre sjiktet når det kommer til anleggsdekning både nasjonalt og lokalt. Dette har vi vært svært lenge uten at det er tatt tak i det. Til sammenligning har en plass som Førde med sine 10500 innbyggere 4-5 håndballflater, Ørsta med nesten samme antall 3 håndballflater og nabokommunen Volda med sine rundt 8000 innbyggere det samme.

Oppvekstmiljø

Vi kan selvsagt stikke hode i sanden å si at vi ikke har utfordringer i Sortland når det gjelder oppvekstmiljø, vi har slått oss på brystet noen ganger for at vi ble kåret til årets oppvekstkommune i 2015, men hva har egentlig skjedd. Gode og flotte planer hjelper ikke, hvis det ikke investeres og følger penger med tiltakene. Fakta er at flere og flere havner utenfor, opplever utenforskap og psykiske utfordringer. Beklageligvis havner også flere og flere inn i rus, kriminalitet og psykiatri. Nå må vi slutte å bli «overasket» hver gang vi får tall på dette, vi må slutte å tro at noen småpenger til noen kortsidige symboltiltak vil løse problemet. Nå er tiden inne for å investere langsiktig på våre barns oppvekstmiljø. All forskning sier at det er langsiktighet som fungerer. All forskning sier også at frivilligheten og muligheten til å ta del i et felleskap, oppleve å bli sett, oppleve mestring er med å motvirke utenforskap og reduserer faren for i verste fall å havne i rus og psykiatri.

Idretten er selvsagt ikke løsningen for alt og alle, men er en svært viktig brikke. Men skal man lykkes her må idretten og frivilligheten få de verktøyene de behøver.

Selv har jeg brukt enormt antall timer frivillig i uken i mange år, og jeg ser hvor mange andre voksne som gjør akkurat det samme. Vi gjør det ikke for å få klapp på skulderen, vi gjør det fordi vi bryr oss. Vi ønsker å bidra til at barn og ungdom i Sortland skal ha muligheten til å oppleve samhold, inkludering, mestring og tilhørighet. Vi gjør det fordi vi har sett med egne øyne hva man kan lære av å måtte tilpasse seg i en gruppe, bidra til felleskapet, skape prestasjoner under trygge rammer i en positiv kultur.

Ungdommene er krystallklare, de savner en samlingsplass. En ny storstue kan bli den sunne og gode samlingsplassen. De savner et større mangfold å velge mellom, en ny idrettshall vil gi dette. Spesielt vil økt kapasitet gi nye aktiviteter, nye idretter og kanskje spesielt når det kommer til lavterskel og uorganiserte aktiviteter som også er etterspurt i mange år.

Kostnader

Jeg håper at alle forstår at det vi «ikke har råd til» i dag ikke blir noe billigere om noen år. En ny idrettshall som det nå planlegges for vil etter all sannsynlighet nesten doble seg i pris på 5-6 år. Tenker det er lurt å ha dette med i regnestykket. Er lett i et langtidsbudsjett å bare flytte summen 4 år frem i tid, men den investeringen som må gjøres da vil koste vesentlig mye mer.

Økonomisk vil det være gunstig å gå i gang akkurat nå. Entreprenørbransjen både lokalt og nasjonalt har det mye mindre travelt nå, og skriker etter arbeid. Dette gjør at mange vil prise seg betydelig lavere enn man gjør når tilgangen på prosjekter er større. I tillegg har kostnadene på byggevarer gått ned. Ikke er bare tiden og behovet overmoden for å bygge ny hall nå, men timingen er rett økonomisk.

Samfunnsøkonomisk sier all forskning at langsiktig forebygging er nøkkelen for å lykkes. I Sortland ligger vi dessverre svært høyt på tall på ungdommer som går på ulike støtteordninger hos NAV. Tallene sier at de siste årene har det vært 3- 400 ungdommer mellom 15-30 år i våre egen kommune som har vært inn og ut av ulike tiltak årlig. Dersom en av disse havner i uføretrygd vil de samfunnsøkonomiske kostnadene bli ca. 16 millioner i livsløpskostnader for denne ungdommen. Hvis 1/3 av disse havner i uføretrygd vil kostnaden bli ca. 2 milliarder! Og om noen havner i mer alvorlige rus/kriminalitets miljø kan de samfunnsøkonomiske kostnadene per person øke fra ca. 16 millioner til 70 millioner i et livsløp. Som dere ser er det snakk om betydelige samfunnsøkonomiske kostnader. Og det er ikke mange en ny idrettshall behøver å «redde» for at den er fullfinansiert.

En klok mann sa til meg en gang at «pass nå på å ikke spare deg til fant» Og det er nettopp det vi er i ferd til å gjøre ved å utsette et av de viktigste investeringene Sortland kommune står ovenfor på lang tid.

Bo attraktivitet

I flere år har det vært vanskelig å tiltrekke seg nye innbyggere, nye arbeidstakere og ikke minst friste unge nyutdannede tilbakestrømmere til oss. Kommunen selv og næringslivet trenger folk og ny kompetanse, og behovet blir ikke mindre. Hva er det potensielle tilflyttere ser etter? Skal du flytte med familien din til Sortland, eller du vurderer å etablere deg her er det mer enn en attraktiv å spennende stilling du ser etter. At det er gode oppvekstmiljø for barna, at der er et mangfoldig fritidstilbud for både små og store er helt essensielt.

Også her vil en investering i ny idrettshall gi positive ringvirkninger som umulig kan ses bort fra.

Denne saken engasjerer meg og mange stort. Jeg kunne sikkert ha skrevet en hel bok om temaet, men skal være så ærlig å si at jeg begynner å bli lei av å kjempe denne kampen. Som frivillig engasjert føler man seg ikke respektert og lysten på å bidra minsker for hvert bidige leserinnlegg. Det som provoserer mest er at man ikke får tilrettelagt forhold og infrastruktur som gjør at man kan løse det lille men viktige samfunnsoppdraget man gjør som frivillige engasjert i et idrettslag. Tiden er overmoden for at innbyggerne skal få tilgang på den infrastrukturen de fortjener. Det handler til syvende og sist om vilje og prioriteringer. Og nå tenker jeg at de ansvarlige får stå til ansvar for de barn og unge som vil lide, og som ikke får delta om dette nok en gang blir skjøvet på.