Nordland har flere kommuner som driver med et målretta og aktivt klimaarbeid. Det er bra. Slik bidrar de til å begrense den globale oppvarmingen. Samtidig gjør de byene og bygdene våre til et bedre sted for både innbyggere og lokalt næringsliv.

Nordland trenger et framoverlent og grønt næringsliv. Klimaforpliktelsene i Norge og andre land endrer etterspørselen i alle markeder. Næringslivet konkurrerer med bedrifter i hele verden. Skal vi lede an i denne utviklingen, krever det mye av oss.

250 millioner til Klimasats i 2022

Det er satt av 250 millioner kroner til Klimasats-ordningen i 2022. Det gir kommunene i Nordland nye mulighet til å videreutvikle klimasatsingen og oppgradere lokalsamfunnet langt utover den klimaeffekten arbeidet har.

Kommunene må være attraktive for de kloke hodene, for de dyktige fagarbeidere og for bedrifter som vil satse på grønne løsninger. Vi trenger lokalsamfunn som er en pådriver for en bærekraftig og klimavennlig omstilling.

Dette kan godt begynne i det små, og det finnes hjelp å få. Regjeringens Klimasats-ordning for kommuner og fylkeskommuner har støttet over 1500 prosjekter i hele landet, 78 av dem i Nordland. En god del av dette er nybrottsarbeid, med effekter langt utover egen kommunegrense.

Klimaløsning for kystfiskere - grønn omstilling i Lofoten

Ta for eksempel Lofoten. I 2016 og 2018 fikk Flakstad kommune Klimasats-støtte til klimaløsninger for kystfiskehavner, og i 2020 fikk Lofotrådet Klimasats-støtte til å lage et regionalt program for grønn omstilling for hele Lofoten. Programmet ble kalt De grønne øyene. Formålet er å gjøre Lofoten attraktivt for innbyggere, turister og næringsliv, samtidig som utslippene av klimagasser kuttes kraftig.

De seks kommunene skal blant annet stille ambisiøse klima- og miljøkrav i anskaffelser, drive fram utslippsfri transport for innbyggere og turister, og de har som mål å halvere klimafotavtrykket fra kystfisket innen 2030. Regionen ønsker også å bli først i landet med kommersielle elfly-ruter.

Satsingen har bidratt til at Flakstad kommune, Lofotkraft-konsernet og det lokale skipsverftet Ballstad Slip kunne gå sammen med ni andre partnere fra forskning og næringsliv i prosjektet ZeroKyst for å utvikle klimaløsninger for fiskeri- og havbruksnæringen. Prosjektet ble tildelt 120 millioner kroner fra Forskningsrådet og Innovasjon Norge i september.

Det betyr mye for lokalsamfunnet når kommunene går foran på denne måten. Klimakrav i anskaffelser og planer kan drive fram ny teknologi og grønn vekst, også lokalt. Ansatte og innbyggere får erfaring og inspirasjon til å ta i bruk klimavennlige løsninger på andre områder.

Rana, Bodø, Vefsn, Narvik, Sortland, Brønnøy, Vågan, Saltdal og Evenes er bare noen av de mange andre kommunene i fylket som har benyttet seg av Klimasats-ordningen. Støtten gjør det blant annet mulig å stille ambisiøse klimakrav i offentlige anskaffelser, klare merkostnader ved å bruke utslippsfri teknologi og til helhetlig transport- og arealplanlegging som gir mer effektive og bærekraftige lokalsamfunn.

Så må det sies at alle kommuner faktisk har plikt til å planlegge for utslippskutt. Klimasats skal senke terskelen. Og kommuner som vil lære av andre, kan finne veiledning i klimaarbeid og informasjon om alle Klimasats-prosjekter på Miljødirektoratets nettsider.

Dialog og samarbeid om utslippskutt

For å gjøre Klimasatsordningen og de andre klimavirkemidlene målrettede og effektive, er det viktig for oss med dialog og samarbeid med kommunene. Gjennom Klimasatssøknader og rapporter i etterkant av prosjekter, får vi viktig og interessant informasjon om hva kommunene ønsker å gjøre og hvordan det blir gjennomført. Det er kommunene som vet hvor skoen trykker, og vi vil ha dere med på laget i videreutviklingen av ordningen. Det er gjennom samarbeid vi kan nå klimamålene våre.

Vi håper mange vil bruke denne anledningen til å planlegge for en framtidsretta kommune med lavere utslipp.