For ett år siden kunne vi lese følgende innlegg i Bladet Vesterålen fra Hadsel Senterparti;

"Solberg-regjeringens halvhjertede prosjekt på Fiskebøl må behandles på nytt. Nord Universitet, Universitetet i Tromsø, Sjømat Norge, oppdrettskonsernet Nordlaks, og bedriftsklyngen MRC, har støttet utbygging av et fullskala test- og øvingssenter på Fiskebøl. Den ambisiøse bygda i Hadsel kommune har opplevd store ord og festtaler fra et samlet politisk landskap om sitt fremtidsrettede satsingsområde.

Etter 8 år fattet regjeringen ei beslutning om innhold i test- og øvingssenteret nå i juni. De valgte å gå mot sentrale offentlige og private aktører, og skalere ned, og bygge litt mer enn ei minimumsløsning. Det vil i beste fall gi et par-tre ekstra arbeidsplasser i Hadsel og er ikke i nærheten av hva som har vært signalisert.

Beslutningen føyer seg inn i rekken av halvhjertet og unnvikende distriktspolitikk fra regjeringen Solberg over åtte år. Vi skal liksom fortsatt leve med lua i handa og ha så sterk ei tru ute i regionene, selv om vi har de riktige prosjektene.

Dersom vi får tillit av folket til høsten, må dette snus 180 grader!

Under Trygve Slagsvold Vedums besøk til Hadsel nylig kommuniserte vi fra Hadsel Sp klart og tydelig at vi forventer at Senterpartiet fortsatt vil bygge et fullskala test- og øvingssenter på Fiskebøl. Vi er helt sikre på at Vedum tar dette på høyeste alvor, rett og slett fordi dette er helt i tråd med Sp-ledelsens øvrige tenkning rundt vårt land og utviklingen. Fiskebøl har over tiår utviklet oljevern- og beredskapsutstyr i verdensklasse, noen kilometer fra verdens rikeste gytefelt for torsken og verdens mest innovative satsing på framtidas havbruk. Nå skal denne bygda ha sitt etterlengtede signal fra storsamfunnet om at den har satset riktig. Og Senterpartiet skal være garantisten for at så skjer."

Dagens rødgrønne regjering vurderer nå å kutte i satsningen på Fiskebøl som regjeringen Solberg la frem våren 2021. De har bedt om, og fått presentert løsninger som er billigere, mindre formålstjenlig og som man i verste fall risikerer å måtte bygge ut 'trinnvis'. Det står i sterk kontrast til det lokale Senterpartis garanti fra august 2021. Garantien var signert av hele styret.

Spørsmålet er nå om Hadsel Senterparti og ordfører Aina Nilsen fortsatt står ved garantien som de ga for ett år siden?