Årsmøtet i PEF Nordland (Psoriasis- og eksemforbundet Nordland) registrerer at ventelistene for konsultasjon hos hudleger blir stadig lengre. Dette er en utvikling som har pågått i mange år. Som pasientorganisasjon ser vi med stor uro og sterk bekymring på dette.

PEF-Nordland henstiller til Helse Nord om å ta de nødvendige grep for å stoppe og reversere denne utviklingen.

PEF-Nordland vil ikke i detalj gå inn på hva som må gjøres i denne forbindelse, men utdanning av nye hudspesialister kan være ett av flere mulige tiltak i denne prosessen.

PEF Nordland ber om at denne saken settes på sakskartet til neste styremøte i Helse Nord, og ser frem til svar på denne bekymringsmeldingen.