Rolf Lossius, tidligere rådmann i Sortland, skyter bom og seg sjøl i foten på den måten han retter kritikk til meg i leserinnlegget ”Funksjoner og arbeidsgiverrollen”.

Det er han som daværende rådmann som ikke har tatt ansvaret i Fagerlundsaken. Lossius skjøv en av sine ansatte ut i offentlighet ved å navngi vedkommende som ansvarlig for det jeg vil kalle en skandale i kommunal utbyggingssammenheng.

Lossius skriver i sitt leserinnlegg følgende: ”Selv om en saksbehandler eller kommunalsjef svarer på spørsmålet, er det rådmannen som er ansvarlig”. Slik oppfatter jeg også at det skal være. Men hva er det Lossius nettopp gjør som rådmann? Jo, han skriver nettopp i et offentlig svar til meg og som ble lest opp i kommunestyret, følgende:

”I denne saken er det beklageligvis slik at kommunens egen prosjektleder har tolket saksframlegget ulikt politiske nivå. Prosjektleder har i prosessen forholdt seg til at bygging av hele Fagerlundveien var bestilt og at framdrift/arbeidsrekkefølge fram til planlagt ferdigstilling var en beslutning som tilla administrasjonen.”

Her tar rådmannen kun ansvar for å legge skylda på en underordna – prosjektleder.

Hvordan kunne Lossius la dette gå gjennom dersom han mente at det var han som rådmann som uansett var ansvarlig og ikke prosjektleder? Tilfellet kan vanskelig tolkes på annen måten enn at den gang rådmann Lossius vil unndra seg ansvar med å skyve prosjektleder foran seg og kanskje dekke sin egen rolle i saka. Og saka er svært alvorlig ved at det ble satt i gang et utbyggingsprosjekt til minst 10 – 15 millioner uten politisk ryggdekning. En alvorlig sak for en rådmann!

Siden nå tidligere rådmann er på banen og opptatt av å ta ansvar – hvilken rolle hadde egentlig daværende rådmannen i den saka? Syns han det var greit å starte utbygging av trase 3.2 uten budsjett, utbyggingsavtale og med uavklart eiendomsforhold?

PS. Jeg har gjort nødvendige avklaringer slik at jeg kunne svare i offentlighet den nåværende ansatte rådgiver/tidligere rådmann i Sortland kommune.

Hilsen Christoffer Ellingsen, Rødt Sortland