Et strålende intervju av Dr. Philos Knut Ljøgodt i Nrk P2 kulturnytt dag, som virkelig får vektlagt kjernespørsmålet i Rødskolesaken. Han viser til at Nordland fylkeskommune har basert sine vurderinger uten å inneha fagkompetanse på kunstfeltet. Noe kultur - og miljøleder Dag Bastholm også bekrefter i dette intervjuet. Denne mangel på kompetanse gjør at de heller ikke klarer å ta et politisk grep som midlertidig fredning. Fylksråd for kultur-, miljø og folkehelse Iselin Noresjø sier at denne behandlingen er godt berunnet uten befaring av regional ekspertise, som også er det store dilemmaet i saken.

Dersom vi som samfunn skal få den regionale kunsten behandlet på en slik uverdig måte, uten en forvaltning regionalt som ser sin begrensning, er det ikke rart at alle fagfolk i arkitektur og kunstfeltet som har stått opp for denne saken i hele nord, spør seg om hva som er riv ruskende galt i forvaltningen.

Med noen få stemmer overvekt fra lite kunstinteresserte politikere i posisjonen i Hadsel kommune, godtar Nordland fylkeskommune at verdifulle skatter i nord som Rødskolen skal gå tapt og er under rivning. Vi opplever i dag et hærverk og rivning av Rødskolen som er helt uten kulturminnevern og ute av kontoll.

Knut Ljøgodt tar opp i dette intervjuet noe flere fagfolk innen kunst og arkitektur har bekreftet, at Rødskolen har nasjonal verdi, og Riksantikvaren sier at den har opplagt en lokal og regional verdi. Arkitekt Gisle Jakhelln fra Fortidsminneforeningen i Nordland poengterer også i dag på  Nrk P2 kulturnytt den store uviljen Nordland fylkeskommune har til å løse saken.

For oss i Rødskolens venner har dette var en absurd kamp om forstålese for at Hadsel kommune faktisk er i ferd med å rive en av de største kunstskatter i regionen. Det er rystende og uverdig at kun noen få politikere i maktapparatet og en forvaltning uten kompetanse på fagfeltet skal bestemme over den kulturelle fellesarven. Vi vil se en eneste annet fagfelt som ville godta en slik slett behandling i saksfremleggene.

Nordlandsforskning og Universitetet i Nordland har etablert Novadis - Norsk forskningssenter for opplevelsesbasert reiseliv, der kulturisme inngår. Kulturvern skal være politikernes ansvarsområde og forvaltningen skal være oppdatert på kulturisme.

Det er to bygninger i Hadsel som er funnet verdig til plass i Arkitekturguiden for Nord-Norge og Svalbard. Det er Hadsel kirke og Rødskolen. Så reiselivsnæringa i nord som det forskes på, må gremmes over at Hadsel kommune er i gang med å rive denne store attraksjonen i Vesterålen, som siden den kom inn i arkitekturgudien i 2016 har fått "likes" fra hele verden.

Vi har på Melbu en vakker natur å vise frem, og vi har store aula malerier som viser etterkrigskunsten på sitt mest spektakulære inn i den moderne tid med nonfigurativ kunst. Malekunsten i en overgangsfase, som du ikke finner noen andre steder i landet.

Vesterålinger og fagfolk og godt folk reis dere i protest mot dette hærverket og uverdige behandlingen saken har fått av Nordland fylkeskommune, som i dag lar Hadsel kommune foreta rivningen av Rødskolen, rett foran øynen på sin egen befolkning.