I Sigerfjord, fra krysset ved riksveien (bensinstasjonen) til Hagen, er det medregna de lengste internveiene nesten 8,5 kilometer.

På den målte strekninga er det 176 lysmastre med veilys. Av disse var det kun fire som det ikke var lys i etter opptelling 11. september. Det må være rekord!

Kommunens tekniske avdeling fortjener ubetinget ros. To av de mørke lyspunktene er langs Sigerfjordveien nær skolen og de to andre er i Granliveien. Dette bør også ordnes.

Christoffer Ellingsen