«Arbeiderpartiet Øksnes har som ambisjon å bidra til at tilbudet innen rus og psykisk helse styrkes»