Det er vel få land i verden der innbyggere og medier er så opptatt av været som i Norge. Starten på 2022 har bydd på usedvanlig mye vær, noe som har medført at vi har måttet innstille avganger med buss, hurtigbåt og ferge fra Rogaland i sør til Finnmark i nord.

Særlig i våre nordligste fylker har voldsomme værforhold sørget for mange innstillinger, noe som har skapt stor debatt i både tradisjonelle og sosiale medier. Det blir stilt spørsmålstegn ved nødvendigheten av innstillingene.

Felles for meningsytringene er at de som har meninger som oftest slipper å ta ansvaret dersom det går galt. Det er vi som bærer det ansvaret.

Vi frakter skolebarn – det mest verdifulle vi har, i tillegg til folk som skal på jobb, familier som skal rekke fly, unge og eldre som skal til sykehus. Vi vet godt at tjenestene vi tilbyr er viktige for folk.

Å måtte innstille en rute er derfor ikke en sak vi tar lett på. Vi vet at det rammer alle de som ikke kommer seg fram dit de skal. Men det er vi som må ta beslutningen om fergen, hurtigbåten eller bussen skal gå eller om vi må innstille avgangen – og vi kan ikke gå på akkord med sikkerheten.

Våre dyktige medarbeidere til sjøs og på land står på hver dag for at rutene skal gå som oppsatt og for at våre kunder skal få en trygg og god reiseopplevelse.

Når en båtrute eller et anløp innstilles på grunn av dårlig vær, er det kapteinen som til syvende og sist har vurdert seilingsforholdene og sikkerhet for passasjerer, mannskap og fartøy. Våre medarbeidere må til enhver tid vurdere hvordan været, vinden, strømmen, bølgene og fartøyet best skal håndteres, og dette er ikke et ansvar de tar lett på.

På samme vis er det sikkerheten som kommer først når vi må innstille en bussrute. Vi vurderer alltid fortløpende situasjonen, på bakgrunn av både værprognoser, veimeldinger og lokale observasjoner. Forholdene kan variere mye i løpet av et rutestrekk, og vi ser blant annet på kombinasjonen av vind- og føreforhold. En buss har et stort vindfang, og kraftige kastevinder er en utfordring på enkelte veier.

Boreals ambisjon er at kollektivtilbudet skal levere på en forutsigbar og sikker måte. Vi gjør alltid vårt ytterste for å holde kollektivtrafikken gående, men for å opprettholde sikkerheten på et forsvarlig nivå, må dessverre ruter innstilles når det vurderes som ikke trygt.

Vi kommer til å fortsette å innstille når vi mener at det ikke er forsvarlig å kjøre rutene. Vi ber om forståelse for at det er bedre å innstille én gang for mye enn én gang for lite.