Det er en åpenbar årsak til at Norge er med i NATO. Vi ble overfalt av Nazi-Tyskland. Det var en lærdom som førte til at vi ble medlem fra start. De siste ukers hendelser viser at det er sterke grunner til at vi ikke bør ut. Fordi vi har en aggressiv nabo, Russland, som jobber iherdig for å splitte Europa. Det har landet jobbet mye med, splittelse. Splitt og hersk. Europeisk samling er det siste Moskva ønsker.

Partiene Rødt, og SV, vil melde oss ut av NATO. De forklarer det gjennom at det er NATO som er problemet.

Det kan ikke underslås at USA har ledet en rekke invasjoner som aldri burde skjedd. Dette gjelder f.eks. USA sine åpenbart feilaktige innblandinger i Sør- og Mellom-Amerika. NATO har også gjort feil. Vurderingene før maktbruken i Irak, Libya og Afghanistan var ikke riktige.

Dette gjør på ingen måte Russland til å stole på. For landet har nok en gang gått inn i en suveren stat, Ukraina. Litt for mange i Norge har unnskyld dem underveis. For det er Ukrainas ønske om medlemskap i EU og NATO som gjør at Russland opptrer som ei voldelig, paranoid bølle. På feil helt grunnlag. Det er for mange hendelser som følger i Moskvas kjølvann, til at logikken deres ikke henger sammen. Det er bare å se til Russlands aggresjon siden 1930 tallet. For ikke å glemme den vanvittige utryddelsen Sovjetstaten bedrev mot egen befolkning. For ikke å snakke om hva de bedrev i Ukraina på 1930 tallet, kjent som Holodomor. Hvor mer enn tre millioner mennesker mistet livet, i det som var en bevisst utsultingspolitikk fra Sovjet.

Hva har Russland gjort som gjør vår knytting til Europa og NATO så viktig? Her følger et resyme:

I 1939 invaderte de Polen. Sovjet samarbeidet med Nazi-Tyskland den gang. Det i seg selv er vesentlig at Stalin gjorde, altså samarbeidet med Hitler. Her massakrerte Sovjet polske offiserer. I ettertid kjent som Katyn-massakeren, 24.000 polakker ble drept. På 1940 tallet ble Baltikum tvangs-innlemmet i Sovjet, men så sent som på 1990 tallet brukte de voldsmakt der, igjen.

I 1991 gikk Sovjet/Russland brutalt til verks mot litauiske uavhengighetsforkjempere. 14 ble drept og 700 såret. I 2019 kom en litauisk domstol til at 60 sovjetagenter var skyldige i krigsforbrytelser i forbindelse med aksjonen. Russland avviste dommen og mener at rettssaken var politisk motivert. Som vanlig. Alt som er av kritikk mot dem besvares på den måten. Er det rart de baltiske landene søkte om NATO og EU medlemskap? Det er helt åpenbart derfor de ikke er invadert nå.

I 1956 gikk 150.000 sovjetiske soldater og 3000 tanks inn i Ungarn for å knuse det første store opprøret mot Sovjet-kommunismen. Flere tusen ble drep.

I 1968 gikk Sovjet inn Tsjekkoslovakia. Resultatet ble den største militæroperasjonen i Europa siden 1945, med 2000 stridsvogner og opp mot en kvart million soldater fra fem kommuniststyrte land. Et tresifret antall sivile ble drept. I 1979 rykket sovjet inn i Afghanistan for å «skape orden» i kommunistregimet i Kabul. Invasjonen slo feil. Etter ti års borgerkrig ble Afghanistan omgjort til en islamsk stat, som snart havnet i konflikt med det meste av verden. Resultatet kjenner vi.

I 1994 gikk Russland inn i Tsjetsjenia første gang. Andre gang i 1999. Der har de satt inn en ekstremt voldelig marionett, Ramzan Kadyrov. En type Moskvastyrt leder, som de ser for seg å sette inn i Ukraina.

I 2008 gikk de inn i Georgia. Georgierne hadde et sterkt ønske om å bli medlem av både NATO og EU. De så på det som en mulig garanti for å unngå nye konflikter med den store naboen i nord. Høres det kjent ut?

Her har jeg ikke brukt tid på at Russland blandet seg inn i valget i USA. Samt at de har bedrevet fiendtlig virksomhet i Norge, siden andre verdenskrig. Hver eneste dag!

Russland er en nasjon bygd på mistillit og konspirasjoner. De kan ikke stoles på før de har bevist det motsatte. Da med en ledelse som er reelt demokratisk. Til det har skjedd, må et land som Norge ha solide støttespillere. Noe vi bare får gjennom NATO. Så får partier som Rødt og SV forklare sine løsninger. Det er oppriktig synd på innbyggerne i Russland og alle de land som blir forsøkt lagt under Moskva. Det er etter hvert mange. Skal en nasjon som Norge bestå, må vi ha stabile alliansepartnere. Spesielt partiet Rødt må gjerne forklare andre løsninger. Siden de stadig går inn for å stille Norge utenfor og alene. Det er bokstavelig talt livsfarlig. Dem om det.