Torfinn Johnsen i Bø Venstre går i rette med mitt svar (VOL 14. juni: «I stedet for å forholde seg blindt til den kaka staten serverer oss, vil jeg og Bø Høyre jobbe for at kaka skal bli større» - vol.no) på hans  innlegg 10 juni: «Jeg oppfordrer ordføreren og Høyre til å være konkret når det gjelder prioriteringer og bruk av kommunens penger» - vol.no).

Torfinn Johnsen skrev i sitt innlegg:

Det hjelper ikke at det er billig å bo for vanlige folk hvis helsevesenet ikke fungerer eller at skolene mangler lærere eller at sykehjemmet mangler helsepersonell fordi vi ikke har råd til å ansette nok folk, og det i en situasjon hvor vi må konkurrere med andre kommuner om viktig fagpersonell.

Jeg tolket dette som en henvisning til Bø kommune, men du var kanskje teoretisk? Jeg synes det er greit å svare for det som skjer i Bø. Hvordan andre kommuner gjør det, får bli opp til dem. I Bø er det ikke slik at «sykehjemmet mangler helsepersonell fordi vi ikke har råd til å ansatte nok folk», som du skrev

Bø Venstre påstår også at de ikke har fått svar på det de har spurt om, men Bø Venstre har fått svar: Befolkningsvekst skal gi oss inntektene. Gjennom en tiår etter tiår har Bø kommune mistet 50-100 innbyggere per år. Med dagens regler for rammeoverføringer gir 50 færre innbyggere cirka 3-4 millioner kroner i mindre inntekter fra staten, avhengig av sammensetningen. Befolkningsvekst gir 3-4 millioner kroner mer. Jeg går ut ifra at vi kan enes om at befolkningsvekst er målet for alle politiske partier i Bø?

Bø Høyre kommer til å fortsette å jobbe for at det skal bli flere innbyggere i Bø. Vi kommer til å prioritere de yngste. Kostnadsnivået betyr mye for disse. Derfor vil jeg arbeide for at det skal være billig å bo i Bø.  Vi må være attraktiv for de yngste.  Forleden la regjeringen fram meldingen «Et godt liv i Noreg-distriktspolitikk for framtida». Regjeringen siterer «Ti mål fra ungdommens distriktspanel». I punkt 5 skrives det: «Tiltak som lågare skatt, nedskriving av studielån, tilbud om ungt entreprenørskap, investeringsfond for unge etablerere og bustadtiltak kan gjere det enklare for ungdom å busetje seg i distrikta».

Dette gjør meg styrket i troen på at Bø kommune er på riktig kurs.

Til slutt: Jeg ønsker Bø Venstre lykke til i valgkampen jeg deler ønsket om en valgkamp på et høyere nivå. Det må også gjelde Bø Venstre. Det er viktig at vi er ryddige med hverandre.