«Hvem er ansvarlig for å følge opp politiske vedtak i Hadsel kommune?»