Reservasjoner på statlige ferger i Nordland den siste tiden har ført til at godsbiler blir stående igjen, mens turistene blir prioritert.

Det er helt opplagt at turisme er en viktig næringssektor, men Nordland Høyre mener det er vanskelig å leve med et system som hindrer vareflyten i Nordland fylke. Det er i dag gitt anledning til 66,6% forhåndsbooking på fergen over Vestfjorden – denne reservasjonen er billigere for personbiler, men kr 500,- for de tunge kjøretøyene.

Transportnæringen har i mange tilfeller ikke mulighet til å reservere plass på fergen, da ankomsttidspunktet på fergekaien ikke er forutsigbart, av trafikale årsaker. Transportnæringen er pålagt et svært strengt regime som gjelder kjøre-/hviletid. Dette medfører at en forsinkelse, som følge av plassmangel på fergen, leder til en kjede av endringer i kjøremønsteret. Sjåfører som havner i en situasjon hvor deres kjøretid går til ukeslutt, kan bli tvunget til å avvikle helgehvile på ett eller annet fergeleie. Denne hvilen er det ikke lovlig å avvikle i kjøretøyet – og alternativer må da benyttes.

Varetransporten er en samfunnskritisk aktivitet og bør ha forkjørsrett på fergene. De står for over 90% av godstransporten i Norge, og frakter alt av matvarer, medisiner og råstoffer til industrien. Nordland Høyre mener at fergerederiet ikke gis anledning til å reservere mer enn 40% av kapasiteten. Dette vil medføre at større deler av varetransporten kommer frem til normal tid, samt at arbeidstakerne kan få levelige forhold.