Nå krever Nordland Høyre at man fjerner unødvendig usikkerhet rundt prosjektet og tar en beslutning som sikrer et fullverdig test- og øvingssenter for beredskap mot akutt forurensing på Fiskebøl i Vesterålen. Stortingsrepresentant Bård Ludvig Thorheim stilte spørsmål til fiskeriminister Bjørnar Skjæran 18. august om når vil regjeringen ta en beslutning og sikre et fullverdig test- og øvingssenter for beredskap mot akutt forurensing på Fiskebøl i Vesterålen. Svaret fra fiskeriministeren 25. august ga ingen avklaring på tid, lovnader om innhold eller beliggenhet.

Fiskebøl-avgjørelsen er overmoden og fortjener en snarlig avgjørelse. En rekke aktører fra en samlet region, på tvers av partigrenser, har gitt klart uttrykk for at det kun er den opprinnelige planen fra Solberg-regjeringen som er akseptabel, og at alternativene med nedskalering eller flytting til Horten bør forkastes. Et brev i den anledning ble undertegnet av Hadsel kommune, Vågan kommune, Lofotrådet, Vesterålen regionråd, Nord universitet, Universitetet i Tromsø, Nordlaks, MRC, Egga utvikling, LoVe IUA, Polarbase, LoVe miljøbase, LoVe Mar, NorLense og NHO Arktisk.

Etter Nordland Høyres vurdering levner den ikke tvil om hva konklusjonen bør bli. Null-alternativet (Solberg-regjeringens plan for Fiskebøl) må være et opplagt valg etter det som fremkommer i den ekstra vurderingen som Støre-regjeringen har bestilt. Det er ingen andre alternativ som gir en forsvarlig og god nok beredskap i arktiske strøk på dette området. Fiskebøl er ikke Nord-Norge-politikk. Fiskebøl er et nasjonalt prosjekt og en sentral del av nordområdepolitikken. Et test- og øvingssenter mot akutt forurensning på Fiskebøl er viktig for landets interesserer, men også for internasjonale forpliktelser og for rollen Norge skal ha i Arktis.

Regjeringen bestilte en ny vurdering omkring planene for test- og øvingssenteret i Fiskebøl, som etter opprinnelig plan hadde byggestart i 2023. Regjeringen ba om en vurdering av om planene for senteret enten kunne nedskaleres eller flyttes til Horten ved Oslofjorden. Vurderingen ble avgitt på forsommeren. Begrunnelsen for at det ikke ble besluttet i juni, ble det opplyst fra departementet at det er ferietid.

Nå er det gått to måneder til. Arbeiderpartiet og Senterpartiet sitter med makten i kommunene, i fylkeskommunen og i regjeringen. Derfor burde en avklaring allerede ha skjedd. Nordland Høyre ber flere stortingsrepresentanter på Nordlandsbenken, enn Bård Ludvig Thorheim fra Høyre, hoppe ned av benken, begynne å arbeide for Fiskebøl og være synlig i media. Regjeringen bør gjøre seg ferdig med ferien og merke seg at dette er tydelige signaler fra en samlet region. Fjern unødvendig usikkerhet rundt prosjektet og vedta Solberg-regjeringens alternativ for Fiskebøl nå.