Ikke for de som med 42 000 færre pasienter i helsekø nå får raskere behandling og utredning ved norske sykehus enn da Arbeiderpartiet satt i regjering. Ikke for kreftpasienter som nå får et avklart behandlingsløp som gjør at frykten og usikkerheten reduseres. Ikke for de rusavhengige, som nå har 23 dager kortere ventetid for behandling, der kort vei til hjelp er helt sentralt for suksess når en rusmisbruker er motivert for behandling. Ikke for flyktninger, som nå bosettes raskere ute i kommunene og kan komme i gang med sitt nye liv i stedet for å sitte passive på norske asylmottak.

Ikke for de fattige barnefamiliene, som nå får gratis kjernetid i barnehagen og målretta tiltak som blant annet sørger for at barna kan delta på aktiviteter uavhengig av foreldrenes økonomi.

Ikke for de 2000 som i dag har jobb fordi Høyre, FrP og LO tvang Arbeiderpartiet til å stille seg bak Johan Sverdrup-utbyggingen. Ikke for studenter, som nå har fått økt studiestøtten.

Fra et parti som hadde det største økonomiske handlingsrom noen norsk regjering noen sinne har hatt, men likevel fikk 15 000 flere fattige barn under sin regjeringstid, så hadde jeg gått svært stille i dørene når det er snakk om tapte år. Med historisk høye oljepriser kunne Arbeiderpartiet satt i gang omstillingen fra den oljebaserte økonomien under de gode tidene, men gjorde ingenting da de hadde muligheten.

I 2012 var investeringene i petroleumsbasert industri på 200 milliarder kroner, mot 20 milliarder på fastlandet. Vårt Land brukte hele forsiden sin 27. september 2013 på at Ernas nye regjering arver forfallsbombe. Det var altså før Høyre og FrP tok over. På samme tid gikk DnB-sjef Rune Bjerke ut i DN og fortalte at den norske økonomien var på vei fra full gass til halv fart. Det var etter åtte år med Arbeiderpartiet i regjering. Ifølge LOs sjeføkonom Stein Reegård gikk hele veksten i sysselsetting etter 2008 til arbeidsinnvandrere som presset ut norsk. Tapte år for hvem, Truls Wickholm?

Kanskje for Arbeiderpartiet. Deres politiske nytenking i opposisjon har hovedsakelig vært å ta til orde for å reversere de relativt moderate reformene Høyre og FrP har gjennomført for å skape arbeid, aktivitet og omstilling som trygger verdiskaping og velferd for framtida.

Heidi Nordby Lunde, stortingsrepresentant Høyre