Det kommer også til uttrykk i dette stortingsvalget gjennom flere målinger som viser at Rødt kan bryte sperregrensen på 4 %. Spørsmålet er om Bjørnar Moxnes fra Oslo skal bli vår eneste representant på Stortinget, eller om Synne H. Bjørbæk fra Nordland skal slå følge sammen med 5-6 andre fra andre deler av landet. Det kan bli avgjørende for å sikre nytt flertall på Stortinget. Rødt vil ha en ny regjering. Vi er uenige med Ap i mange viktige saker, men en Ap-ledet regjering vil være mulig å trekke i riktig retning.

Med Synne på Stortinget får folk i Nordland en representant, pluss vararepresentantene Per-Gunnar Skotåm og Ingeborg Steinholt, som vil slåss mot forskjells-Norge. Som vil kjempe for at naturressursene skal styres av folket – ikke storkapitalen. For en framtidsrettet miljø- og klimapolitikk. For at krafta skal brukes til arbeidsplasser og verdiskaping – ikke eksporteres til utlandet. For profittfri velferd, kamp mot sosial dumping og arbeidslivskriminalitet, og erstatte EØS-avtalen med en handelsavtale. For bygging av Nord-Norge banen, og utbedring av veier uten bompenger. For distriktene – mot sentralisering. For et fellesskapssamfunn – mot et kapitalistisk konkurransesamfunn.

Rødt er utfordrerpartiet. Vi er også det klareste freds- og antikrigspartiet, og vil være en konsekvent opposisjon på Stortinget mot at Norge skal delta i USAs og NATOs kriger. Samtidig vil vi ha et sterkt nasjonalt forsvar, og derfor opprettholde flybasen på Andøya.

På våre valglister finner du ingen karrierepolitikere. For å unngå å tiltrekke oss folk som vil bli politikere for egen vinning, har vi lave lederlønninger og møtegodtgjørelser går i all hovedsak til partiarbeid. Derfor har vi folkevalgte som tenker annerledes om det å være folkevalgt.

Rødt er ofte alene om å stille de kritiske spørsmålene. Vi sier det ingen andre politikere sier: De med mest makt i Norge er aldri på valg. Derfor mener vi politikk må handle om noe mer enn å velge politikere annet hvert år. Hvis vi virkelig skal snu utviklingen og skape forandring, må det bygges en folkebevegelse for en ny politikk, økt folkelig innflytelse og et sterkere demokrati. Godt valg!