Klimaendringene er vår tids største utfordring. De er farlig, urettferdig og allerede i gang og dersom vi handler for seint, er faren stor for at de vil løpe løpsk. Millioner av mennesker vil da miste livsgrunnlaget sitt, millioner av mennesker vil bli drevet på flukt. Vi vet at de menneskeskapte klimaendringene er reel. Det betyr heldigvis at vi kan løse dem. Dersom vi handler nå og ikke i morgen. For jo lenger vi skyver de ubehagelige avgjørelsene foran oss, desto vanskeligere blir det å unngå de farlige følgende.

Skal klimaproblemet kunne løses, er det rike land som Norge som er nødt til gå foran! Vi må lede an i den klimadugnaden hele verden skal med på. Og det er få andre land på kloden som har så gode forutsetninger for å gjøre det som oss. Det er ingen som har sagt at det vil bli enkelt å kutte klimagassutslippene. Eller at det vil være billig. Likevel er vi pent nødt til å gjøre det. Klimameldingen og klimaforliket legger opp til at utslippene skal kuttes i Norge. Men med hvor mye er enda usikkert. Samtidig er det viktig å huske at klimameldingen i hovedsak gir oss verktøyene vi kan bruke for å kutte utslippene, men at utslippene ikke går ned av seg selv. Det må skje gjennom målrettede politiske avgjørelser, og det holder ikke at det skjer nasjonalt. For det er ikke sånn at alle utslippene kommer fra ei stor pipe på stortinget. Utslippene kommer lokalt, derfor er det også her utslippskuttene må komme.

Derfor vil vi med dette utfordre Nordland AP, SV, SP, Høyre, Venstre og Krf. På nasjonalt plan har dere klart å enes om klimapolitikken. Klimaforliket har gjort klimameldingen mer konkret, og vil kunne sørge for at det kuttes mer utslipp i Norge. Men hva blir nå veien videre for Nordland? Hvordan kan vi bli et fylke for framtida? Som kan ligge helt i tet når det kommer til miljøvennlige og funksjonelle løsninger, når det kommer til produksjon og forbruk av energi? I dag kommer den største andelen av klimagassutslippene i Nordland fra industrien og fra transportsektoren. Vi vet at dersom vi skal ta klimaproblemet på alvor må vi gjøre noe med utslippene fra alle sektorene, og i alle fall de som forurenser mest.

I Natur og Ungdom ønsker vi oss et Nordland for fremtiden. Som imøtegår miljøutfordringene, og som kan være et foregangsfylke. I bare i Norge, men i Norden. Vi har alle mulighetene til å få det til. Men det krever vilje og politisk mot.

Har dere det i dere?