Det er nå fem år siden statsminister Erna Solberg inviterte til en pressekonferanse på Fiskebøl hvor det ble kunngjort lokaliseringen at oljevern- og miljøsenter i Lofoten og Vesterålen ble en delt løsning. Kompetansesenter i Svolvær i Vågan kommune, og FoU og praktiske oppgaver til Fiskebøl i Hadsel kommune. I løpet av de fem årene har det vært bevilget 130 millioner kroner til ulike utredninger, og fortsatt er ikke utredningsarbeidet ferdig.

Det har vært stilt fem skriftlige spørsmål i Stortinget om fremdrift i etableringen, merknader fra ulike komiteer og omtaler i ulike nasjonale styringsdokumenter. Parallelt har Hadsel kommune fortsatt å legge til rette for øvrig utvikling av Fiskebølvika næringshage – infrastruktur, regulering og bedriftsetableringer.

I tillegg til opparbeidelse av tomter. Hvorfor? Fordi Fiskebølvika næringshage representerer en industriell, maritim infrastruktur som vil kunne ha en sentral rolle. 15. Juni leverer kystverket si utredning hvor de skal vurdere nedskalerte løsninger og muligheter for trinnvis utbygging, samtidig som kystverket skal foreta oppdaterte kostnadsanslag for slike testfasiliteter i Horten. Heldigvis har statsråd Skjæran vært tydelig på at et arktisk test- og øvingssenter skal ligge på Fiskebøl. Nå venter avgjørende måneder foran oss, når og hva vil bli lokalisert på Kalvøya i Hadsel kommune.

Et samla Nord-Norge har igjen mobilisert for etablering av test- og øvingssenteret på Fiskebøl. Hvorfor? Fordi de handler om beredskap i de mest sårbare områdene våre hvor utviklingstrendene tilsier flere ulykker i fremtiden. Vi har ikke nødvendig beredskap for når ulykker skjer, og flere vil skje.