I flere måneder har vi fått høre om usikre tider i norsk økonomi, og at det må strammes inn i pengebruken. Regjeringen har sagt klart i fra om at noen av valgløftene må settes litt på pause slik at de har rom til å håndtere krisene som dukker opp på løpende bånd.

Dette var altså den innføringen vi hadde fått i forkant av at regjeringen skulle legge frem sitt første statsbudsjett på torsdag, samme dag som årets første høststorm slo til her hjemme.

Men statsbudsjettet inneholder altså noen lysglimt.

Det er tøffe prioriteringer som har blitt gjort, og oljepengebruken er som kjent redusert med over 18 milliarder. Men likevel er det et budsjett som viser tydelig de verdiene og ambisjonene Senterpartiet har for landet, både i og etter krisetider.

Borteboer- og utstyrsstipendet økes, kampen mot ungt utenforskap intensiveres og det gis mer penger til psykisk helsehjelp, da særlig knyttet mot barn og unge samt lokale lavterskeltilbud. Samtlige av disse er saker som treffer de problemstillingene som ungdommene sliter med godt, og er et tydelig signal om at Senterpartiet og regjeringen har stø kurs mot fremtiden – også i krevende tider.

Budsjettet bidrar til å minske forskjeller og knytte landet sammen, gjennom at det innføres gratis ferje til øyer uten fastlandsforbindelse, samt at ferjeprisene ellers reduseres. Over 412 millioner skal på bordet for at det skal bygges ut mer bredbånd over hele landet, et tiltak som er viktig for å holde på både befolkning og bedrifter her ute i distriktene.

Det gis gratis barnehageplass for barn nummer tre, maksprisen for barnehageplass reduseres og omtrent tre millioner nordmenn opplever å betale mindre skatt i året som kommer. Dette er tiltak som vil komme de aller fleste av oss til gode.

Samtidig er det landbruket som stikker seg ut som en av de største prioriteringene i budsjettet, og det etterlates ingen tvil om at regjeringen satser stort på norsk matproduksjon, og økt selvforsyningsgrad. Dette er kanskje det viktigste virkemiddelet for å sikre arbeidsplasser og verdiskapning over hele landet.

Dette er alle eksempler som viser tydelig den retningen Senterpartiet i regjering ønsker å styre landet etter. Om man skal ha utvikling, vekst og bosetting i hele landet i fremtiden – må det satses, også i distriktene og på ungdommen.