Vi er alle omgitt av mineraler og metaller. De er byggesteinene i mange ting, dingser og duppeditter vi daglig omgir oss med. Samfunnet vårt har siden sin begynnelse vært helt avhengig av mineraler og metaller. Skal vi ta Norge mot nullutslippssamfunnet og halvere utslippene våre frem mot 2030, vil behovet for mineraler og metaller øke i et hurtig tempo. Arbeiderpartiet er klare til å levere.

Krigen i Ukraina og energikrisen har intensivert den grønne omstillingen og behovet for fornybar energi. Til det trengs det store mengder mineraler. En enkelt vindturbin trenger eksempelvis stål, kobber, bly, aluminium, nikkel, neodym og dysprosium. En elbil trenger tre ganger så mye kobber som en fossilbil. Skal vi klare den grønne overgangen, må altså verden ha mer mineralutvinning.

I dag skjer dessverre store deler av verdens mineralutvinning i land som enten ikke vil eller har forutsetningene for å drive innenfor bærekraftige og miljøvennlige rammer. Når Norge har store forekomster av kritiske mineraler her hjemme, og når utvinning her kan være et alternativ til utvinning med bruk av barnearbeid under helseskadelige forhold, har vi et moralsk ansvar for å stille opp.

Alt for lenge har mineralvirksomheten i Norge stått på stedet hvil. Passiviteten under Høyre-regjeringen bar preg av konfliktskyhet. Ved å sitte helt stille i båten og trenere prosesser slapp Monica Mæland, Torbjørn Røe Isaksen og Iselin Nybø å ta kontroversielle beslutninger som næringsministre. Høyresidens nyvunne utålmodighet bør komme med en flau bismak.

Arbeiderpartiet er et industriparti. Vi vil alltid mene at fremskritt og industriutvikling kan og må forenes med miljø- og klimahensyn, lokalt og globalt. Når verden og Europa etterspør kritiske mineraler som finnes i store kvanta i Norge, da har vi et ansvar for å bidra. I desember legger næringsminister Jan Christian Vestre frem vår mineralstrategi. Det er vår plan for å få fortgang i mineralprosjekter i Norge med lokal forankring og aksept.

Norge har alle forutsetninger for å utvikle en mineralnæring som kan sette den globale standarden for miljøvern og bærekraft. Vi kan levere mineralene Europa trenger for å klare den grønne omstillingen, og vi kan bidra til å frigjøre våre naboland fra Kinas potensielle innflytelse. Det er nye, fremoverlente krefter i næringspolitikken nå, og Arbeiderpartiet jobber på for fortgang i mineralnæringen i Norge.

I Norge har vi alle forutsetninger for å hente ut det vi trenger av mineraler på en miljømessig og bærekraftig måte. I Nord-Norge har vi flere forekomster som kan bidra, skape nye jobber og gjøre Europa selvforsynt. Men da må vi slutte å tenke at vi vil ha alle produktene og godene uten å være villige til å ta litt av belastningen selv.