Regjeringen behandler nå en rekke forslag som innebærer endringer i de marine rammevilkårene, som vil få konsekvenser for sjøtransporten langs norskekysten. Dette gjelder blant annet endringer i rederiskatteordningen, sjømannsfradraget og tilskuddsordningen for sjøfolk. Forslagene ble sendt på høring fra Solberg-regjeringen før de vendte skuten over i opposisjon. Endringene kan gi store konsekvenser for lokalsamfunn langs kysten.

Kystens arbeidshester, fraktefartøyene, er viktige for lokale bedrifter, de sikrer arbeidsplasser og bærekraftig transport på kjøl langs kysten. At rammevilkårene er langsiktige og forutsigbare er helt nødvendig for å sikre konkurransekraft og arbeidsplasser innen sjøtransporten, og for at maritim næring skal bidra i den grønne omstillingen.

Forsvinner de norske skipene fra kysten, er det negativt for mange lokalsamfunn fordi arbeidsplasser langs kysten forsvinner helt. Et konkurransedyktig transporttilbud på kjøl bidrar til konkurransekraft, bærekraft og sysselsetting. Noe av godset kan selvfølgelig flyttes over på fylkesveier, men det er en uønsket utvikling som vil gå utover klima og trafikksikkerheten.

Forslagene som har vært på høring er endringer i nettolønnsordningen og nye skattekrav som NFKK mener vil forringe konkurransekraften til fartøyer langs kysten.

Nettverk fjord- og kystkommuner forventer at regjeringen rydder opp i forslagene som nå behandles og sikrer forutsigbare rammevilkår for kystens arbeidshester. Det er viktig for lokale arbeidsplasser og det er viktig for klima.