De neste tolv årene er Høyre, Frp, KrF og Venstre enige om at det skal brukes over 1000 mrd. kr. på vei og bane. Sammen har vi laget Nasjonal Transportplan 2018-2029, en helhetlig plan som tar hensyn til at landet vårt er langstrakt og har ulike utfordringer.

I denne planen ligger det både en kraftig satsing på kollektiv i byene, en offensiv plan for jernbanen og betydelig satsing på nye og bedre veier. Samtidig gjennomfører vi reformer i både vei- og jernbanesektoren som skal frigi milliarder av kroner til nye satsinger og raskere gjennomføring.

Det er bred enighet i Stortinget om satsingen på jernbane. Når det gjelder veier er historien en annen. MDG og SV ønsker å kutte dramatisk i veisatsingen. MDG vil kutte tre fjerdedeler av regjeringens veisatsing, mens SV vil kutte nesten halvparten. I Nordland vil det kunne gå utover utbygging av E6, Hålogalandsveien og utbedring av E10 i Lofoten. SV og MDG sine velgere er formodentlig klar over dette, og tilfreds med det.

Problemet er at mens Høyre, Frp, KrF og V har stått sammen om en plan, vil Ap og Senterpartiet i en ny regjering ifølge de siste målingene være avhengig av SV og MDG for å få vedtatt budsjett. Dersom en ny regjering tar over, må Ap og Sp sette seg ned med SV og MDG for å forhandle veibudsjettene ned.

Om det blir fortsatt borgerlig flertall er det trygghet for at prosjektene i NTP gjennomføres og at veisatsingen fortsetter. Derfor er Høyre et godt veivalg 11. september for en fortsatt bred satsing på samferdsel i hele landet!