Vi rammes hele tiden negativt av at regionen ligger som en utkant i Nordland og Troms.

Det skrives stadig om uheldige episoder som følge av at regionen deles av uheldige fylkes grenser.

Det største tapet for regionen er at det meste av offentlige arbeidsplasser havner i Bodø eller Tromsø. Det samme gjelder skoleplasser for høyere utdanning. Det kunne skrives en lang liste med negative konsekvenser som følge av dagens fylkesgrenser og kommunegrenser, som ikke er tilpasset nåtiden og fremtiden.

Vi er en folkerik region med store natur ressurser som bør forvaltes til innbyggernes beste. En ny storkommune som samler innbyggerne i nordre Nordland og sør Troms vil få et folketall på mellom 100000 og 150000 innbyggere.

Dette vil bli det nye kraftsentret i Nord-Norge med enorme muligheter til å ha spesialkompetanse på alle fagområder.

Det vil også frigjøres store administrative ressurser til fordel for flere kroner til eldreomsorg, skoler, veier, vedlikehold av offentlige byggninger osv.

Med denne kommunen er dagens fylker i Nord Norge snart historie. Den nye "hovedstaten" i Nord Norge er etablert i vår region.

Dette er en historisk mulighet for dagens ordførere, dersom en våger å tenke stort og fremtidsrettet til beste for regionens innbyggere.

Håper at våre avisredaktører kan bidra med faktainformasjon som bidrar positivt til en viktig debatt.

Jan-Sverre Breivik