I innlegget som står på trykk i en del aviser sier Kystfiskarlaget  bl.a  følgende:

«Vi har ingen ønsker å spille på intern uro og misnøye i Fiskarlaget som strategi for medlemsverving.»

Bra Arne, nå forventer jeg at du og dine konsentrerer dere om sak og ikke om Norges Fiskarlag som organisasjon. Fiskarlaget har ikke behov for hjelp og rådgivning fra Kystfiskarlaget i hvordan organisasjonen skal drives. Det må dere ha respekt for, og håper å slippe slik innblanding i fremtiden.

Jeg kunne ha sluttet dette innlegget her og nå, fordi jeg gjennom avisa har fått bekreftelse fra Arne Pedersen, nemlig at Kystfiskarlaget i fremtiden ikke skal legge seg opp i indre organisasjonsmessige prosesser i Fiskarlaget.

Imidlertid tillater jeg meg likevel å komme med en del kommentarer som framkommer i innlegget fra Arne Pedersen. Som alle andre organisasjoner er ikke Norges Fiskarlag ufeilbar og har sikkert gjort en del vedtak som man i ettertid ser burde ha vært formulert på en annen måte. Dette kan Fiskarlaget leve med, fordi det er som kjent vanskelig å spå om hva fremtiden vil bringe.  Men, å påstå at Fiskarlaget er en lukket organisasjon som ikke ønsker debatt om viktige politiske saker vil for de fleste som har fulgt litt med fortone seg rett og slett som en meningsløs påstand. Fiskarlaget har i alle år deltatt på konferanser, møter og andre sammenkomster hvor fiskeripolitiske spørsmål har vært diskutert. Selvsagt forventer man ikke at alle skal være enige i alt hva Fiskarlaget mener. Det har Fiskarlaget respekt for. I mange saker er det også delte meninger i Fiskarlaget.

Jeg vil påstå at Norges Fiskarlag er en av de mest åpne organisasjoner i norsk organisasjonsliv. Tenk å skrive: «Det er ikke ønskelig å diskutere vedtak andre steder enn «på kammerset» blant sine egne.» En merkelig uttalelse. De vedtak som fattes i organisasjonen har gjennomgått en organisasjonsmessig behandling i medlemslagene, forut for det endelige vedtak. Jeg regner med at Kystfiskarlaget behandler sakene på samme måte, eller? At ikke Kystfiskarlaget får gjennomslag for sine synspunkter hos våre politiske myndigheter, kan man vel ikke klandre Norges Fiskarlag for.

Steinar Friis har også kommentert mitt innlegg. Her siterer han nesten alt hva jeg har skrevet, uten at jeg kan se at vi to er uenig i historiebeskrivelsen. For ordens skyld Steinar, Fiskebåt er en del av Norges Fiskarlag om du liker det eller ikke.

Til rådgiveren i Kystfiskarlaget: Fortsett å skrive innlegg i avisene, men konsentrer deg om Kystfiskarlagets politikk og ikke vær så opptatt av hva andre organisasjoner står for. Når jeg skriver om en umoden rådgiver i Kystfiskarlaget, er dette ikke ment som en negativ karakteristikk av deg som person.  Hvis undertegnede etter noen måneder som ansatt i Fiskarlaget hadde blandet meg inn i indre organisasjonsmessige prosesser i andre organisasjoner, ville jeg fått en smekk på fingrene av daværende leder Einar Hepsø. Dette hadde jeg hatt godt av.

Jeg er tilbøyelighet til å tro at den store oppmerksomhet som Kystfiskarlaget viser for Norges Fiskarlag må bero på at de mener at Fiskarlaget har stor gjennomslagskraft hos vår myndigheter. Dette må Norges Fiskarlag oppfatter jeg som en stor anerkjennelse.