Det å stille krav til elevene handler faktisk om å bry seg. Vi gjør elevene i videregående skole en stor bjørnetjeneste dersom vi ikke stiller tydelige krav til oppmøte. Det vil heller ikke bidra til å forberede dem til et arbeidsliv der udokumentert fravær ikke er akseptabelt.

Samfunnet bruker godt over 100 000 kroner i snitt for en skoleplass i videregående opplæring. Da bør vi også kunne stille krav til at elevene møter opp. Det er valgfritt å begynne på videregående skole. Men når man har valgt å takke ja til en skoleplass, skal det ikke være valgfritt å møte opp.

Oppmøte er en viktig verdi i seg selv. Det handler om respekt for skolen, for lærere og medelever – og om forberedelser til voksenlivet. I tillegg er elevenes oppmøte helt sentralt for å kunne tilpasse opplæringen, realisere faglige mål og å skape et godt læringsmiljø.

Samtidig skal ikke fraværsgrensen være en erstatning for tiltak rettet mot nærvær og å forhindre frafall. Skolene har et ansvar for elevene – dette er også et ansvar for nærvær og oppfølging.

Tydelige rammer og krav om tilstedeværelse vil hjelpe elevene til å komme til undervisningen. Samtidig gir det mer tid for læreren til å følge opp elever med spesielle behov, og å oppdage viktige årsaker som gjør at elever har fravær.

Vi vil at elevene skal lære mer, og det forutsetter at elevene er på skolen. En fraværsgrense på ti prosent gjør det ikke ulovlig å være borte fra skolen, men setter et tak på hvor mye man kan være borte fra undervisningen. Det mener vi i Høyre er fornuftig, og det mener faktisk også et flertall på Stortinget.

Til kritikerne så bør de huske at selv de minste fagene i studiespesialiserende retning på videregående skole er på 56 klokketimer i løpet av et skoleår.

Dersom skolen organiserer undervisningen i tradisjonelle skoletimer på 45 minutter, vil man kunne være borte inntil syv skoletimer uten å nå fraværsgrensen. Videre gjelder det særskilte regler for de elevene som har kroniske sykdommer slik at de slipper å dokumentere sykdommen i hvert enkelt tilfelle.

I Nordland sliter vi med stort frafall i videregående skole, med den gamle ordningen, og vi ligger på bunn resultatmessig. Da mener jeg det er viktig at vi tar i bruk de virkemidler vi kan for å hindre frafall – og få opp resultatene.

Vi kan ikke være bekjente av å ligge på bunn både i resultat og gjennomføring. Vi ønsker en skole som bryr seg om elevene.

Stortingspolitiker Margunn Ebbesen, Nordland Høyre