Regjeringen leverer mer samferdsel i Nord. Snart vil det være 41 minutter kortere reisetid mellom Narvik og Sortland, mener Kjell Børge Freiberg

E10/rv85 Tjeldsund – Langvassbukt ligger inne allerede inne fra første periode i ny Nasjonal Transportplan (NTP). Dette betyr at prosjektet er sikret finansiering, og vil settes i gang så raskt som mulig. I den forrige NTP lå prosjektet inne med oppstart i 2023. Fremskrittspartiet har med andre ord fremskyndet byggingen med hele fem år, og sikret finansieringen.

Utbyggingen Tjeldsund- Langvassbukt vil føre til langt bedre fremkommelighet for næringslivet. Prosjektet vil derfor ha en rekke positive ringvirkninger for både Nordland og Sør-Troms, og bidra til bedre næringsgrunnlag og fremkommelighet.

Prosjektet legges opp som et offentlig-privat samarbeid (OPS). Dette betyr at staten betaler, mens det er private som utfører selve byggingen av veien. Erfaringer med OPS-prosjekter viser at disse ofte ferdigstilles raskere enn ordinære prosjekter, uten at dette medfører en høyere kostnad. De siste fire årene har regjeringen doblet veibevilgningene til Nordland. Hele Nord-Norge får nå 12 milliarder kroner til vei. Det er nå spennende tider for alle som er opptatt av bedre samferdsel i Nord-Norge!