Regjeringen har lagt frem forslag om å endre inntektssystemet til kommunene, og skuffelsen er stor over regjeringens manglende vilje til å styrke kommunene i dyrtiden.

Inntektene til kommunene i Nord-Norge må økes, men i stedet får vi kutt som vil ramme den nordnorske befolkningen. Endringene i inntektsutjevningen er for små, og den totale rammen er for liten til å rette opp kommuneøkonomien i Nord-Norge.

Nå blir krisene større og kuttene vil ramme befolkningen hardt.

Situasjonen er allerede ute av kontroll for mange, og viljen til å styrke kommuneøkonomien er altfor svak. Kuttene kommunene må gjøre for å komme i balanse vil ramme den nordnorske befolkningen utilbørlig hardt.

Nordland SV mener utviklingen går feil vei i kommunene i nord. Et godt eksempel er mangelen på helsepersonell:

·       Regjeringen har gitt Helse Nord ekstra overføringer for å sikre rekruttering av helsepersonell, men de gir ikke kommunene den samme kompensasjonen. Kommunene har minst like store problemer med å få tak i sykepleiere, helsefagarbeidere og fastleger, og disse problemene vil bare vokse.

·       Stortinget må skjønne at utviklingen i nord går veldig raskt i feil retning, og ta raske og sterke grep for å styrke kommuneøkonomien så vi kan sikre innbyggerne grunnleggende tjenester.

Det er det viktig at folkevalgte fra Nord-Norge sier ifra om at dette ikke er godt nok!