Takk til Senterpartiet for reaksjon på Rødt beskrivelse av deres historikk i havnesaka.

Her viser det seg at senterpartitoppene ikke har en eneste anmerkning til Rødts historie om SPs havneplaner. Grunnen er at historia er bundet fast i skriftlige vedtak. De benytter heller den velkjente metoden med å forsvare seg med «angrep» på Rødt.

I svaret fra SP-toppene vris problemsstillinga slik at det ser ut til at Rødt har gått inn for konteinerhavn i Holmen/Leirbogneset! Hvor i all verden har de henta det fra? Rødt har aldri brukt det begrepet i denne sammenheng. Konteinerhavn fins heller ikke nevnt fra noen i vedtak fra 2018 og heller ikke i kommunens Samfunnsplan som hadde mye omtale av behovet for ny havn – der kom begrepet Blå Hub inn som satsingsområde.

SP-toppene bruker et uryddig debattknep der de først tillegger meddebattanten standpunkter de ikke har og deretter argumenterer mot dette. Det liker vi dårlig og håper vi slipper dette i en valgkampdebatt som for øvrig gjerne kan være skarp, men saklig.

Det er for øvrig interessant at enn så lange ser det ut til at Rødt og Senterpartiet kan enes om ett forhold etter at SP på kort tid har snudd – Plan om ny havn i Ånstadsjøen skal skrotes.

Rødts havnehistorie

Rødts historie i denne sammenheng er konsekvent heile veien: Forslag fra saksutreder og rådmannen fra 2018 om å vurdere videreutvikling av Holmen-området har vært Rødts forslag i prosessen.

Rødt har ikke vært entydig på at dette måtte blir det nye havneområdet, men det måtte utredes først av alle alternativene med hovedbegrunnelse at her allerede var havneutbygging og ledige arealer til formålet. I tillegg har Rødt trukket inn at store havneområder må sees i et regionalt perspektiv. Ingen av disse forholdene har fått støtte fra andre.

Kortversjon av havnesaka

Nå er det slik at mesteparten av historien om den rundt 10 års runddans om mulig plassering av ny havn i Sortland, tilhører både Arbeiderpartiet og i stor grad også Høyre og SV. Derfor har dette mer allmenn interesse enn bare å se på Senterpartiets rolle. Nå var det SP som i denne omgangen forsøkte å omskrive historia til det nesten ugjenkjennelig i sitt opprinnelig mediaoppslag.

Innstilling fra rådmannen (i dag kommunedirektøren) til formannskapet i 2018 var å prioritere utredning av videre utbygging i Holmen. Rødt støtta dette med noen tillegg. Senterpartiet ville sette i gang regulering til havn i Ånstadsjøen og fikk flertall for det. Dette ble aldri starta fordi Havnestyret med Senterpartiet i ledelse, som leder og seinere som nestleder, heller gikk inn for utredning av Kringelneset/Kringelbukta. Etter lang tid måtte dette forslaget trekkes og nytt forslag om havn lengre inn på samme side av fjorden, skulle utredes (her kalt Skjånes-alternativet). Før dette er kommet skikkelig i gang, vedtar Havnestyret at også Ånstadsjøen skulle utredes. Formannskapets flertall støtta dette nok en gang. Like etter dette siste vedtak som SP var med på, kommer SP-toppene ut med nytt forslag om å gå tilbake til Kringelbukta!! Altså nesten identisk med det som ble stoppa tidlig i prosessen.

Her er rekkefølgen på SPs forslag til ny havn i Sortland siden 2018 – 5 forslag på snart 5 år!

Ånstadsjøen – Kringelneset/Kringelbukta – Skjåneset - Ånstadsjøen – Kringelbukta.

Dette er historien om en av de mest rotete beslutningsprosessene en finner i Sortland i nyere tid. OG ingen ting er ennå vedtatt fysisk satt i gang!

I mellomtiden har altså et svært havneområde blitt utvikla i Hadsel og nå med stor krane til konteinerløft…..