Nordland har de siste årene endelig fått ta del i et stort samferdselsløft etter at E6 på Helgeland har blitt oppgradert. Dette har vært strengt nødvendig og langt på overtid. Fylkestinget i Nordland er dypt bekymret over at Regjeringen signaliserer at investeringene til samferdsel må reduseres, og at anbudet for ny E6 nord for Saltfjellet er utsatt. Store veiinvesteringer i Nordland må ikke utsettes!

Fylkestinget i Nordland deler Samferdselsforum nord sin bekymring, og frykter utsettelsen av E6 nord for Saltfjellet bare er starten på en lang rekke utsettelser. Allerede henger fremdriften til ny flyplass i Bodø i løse luften, og det er planlagt store investeringer på E6 gjennom Sørfold. Store deler av E6 i Nordland har fremdeles dårlig standard og er så smal at den ikke en gang har midtstripe. Folk i nord har vært tålmodige lenge nok.

Nordland er et langt fylke. Vi er avhengig av god samferdsel for å utvikle næringslivet vårt videre.

Fylkestinget i Nordland forventer at Regjeringen stiller opp, og bidrar til utvikling ikke avvikling i Nordland. Da må store veiinvesteringer ikke utsettes!