Gruppeleder fra AP i Nordland, Bjørnar Skjæran har gjort et forsøk på tilsvar til min oppklaring på VOL.no tidligere denne uken der jeg har pekt på at etablering av FOT-ruter er underlagt et regime der ESA har gitt følgende føringer for slike etableringer:

FOT-ruter:

• Forpliktelse til kjøp av Offentlige Tjenester

• Norge har fått aksept av ESA til å gi statsstøtte/subsidiere kjøp av flytjenester på strekninger som ikke har grunnlag for å driftes kommersielt. Det er altså ikke en ordning for å kunne tilby billige flybilletter til distriktene, eller for å opprettholde et visst antall daglige avganger, slik mange lokalpolitikere gir uttrykk for å tro.

I og med at denne ruten ble omgjort til kommersiell drift av Arbeiderpartiet i 2006, er dette en rute som kommer inn under disse bestemmelsene, da den har vist i snart 10 år at det er grunnlag for kommersiell drift.

Det skulle gjerne vært annerledes og Fylkestingsgruppen i Høyre arbeider hele tiden med best mulig rammebetingelser for næringsliv og befolkning i Vesterålen og hele Nordland.

At Bjørnar Skjæran mener noe annet, så vil risikoen for å påføre staten betydelig risiko med å bli dømt i ESA for et slikt offentlig tilskudd være overhengende slik jeg oppfatter saken.

Det medfører riktighet at vi har vært med på FT-uttalelse om opprettelse av FOT-rute Bodø-Stokmarknes.

Når vi nå har fått klarhet i hvordan regelverket fungerer, vil vi være meget uansvarlig hvis vi forleder folk til å tro at FOT-ruter kan innføres der hvor det er et kommersielt grunnlag.

For å lykkes med lavere priser må man tilrettelegge for større konkurranse med for eksempel forlengelse av flyplass til 1199 meter, eller endre vilkårene for å løse dette.

Kai Henriksen, gruppeleder for Høyres fylkestingsgruppe