Vi i Vesterålen Fremskrittspartiets Ungdom stiller oss ikke bak den vanvittigepengesløsingen som Kulturfabrikken følger. Selve byggeprosjektet kom i overkantpå rundt 250 millioner, og hadde en overskridelse på hele 40 millioner kroner.Vi i Vesterålen FpU ville heller ha prioritert langt viktigere saker, slik somnye skolebygg og nye veier.

En ting var den enorme kostnaden å bygge kulturhuset, en langt viktigere ting åpåpeke er de tildels sinnsyke driftskostnadene Kulturfabrikken vil få ifremtiden. Dette vil være på rundt 12 millioner kroner per år. Et årsdriftskostnader alene ville være nok til å rulle ut circa 36 kilometer asfalt.

Vi mener det er hensiktsmessig å prioritere samferdsel framfor et kulturelttilbud. I alle fall da man vet at Sortland er en by som blant annet hargrusveier til større boligfelt. Vesterålen FpU mener det er langt viktigere atkommunen prioriterer god infrastruktur og tilrettelegging for innbyggerne enn åha en kunstnerisk murstein å se på.

Som følge av dette drømmeprosjektet har Sortland kommune måtte ha foretattmillionkutt i blant annet eldreomsorgen. For oss er valget lett, det at deeldre som har bygget opp landet vårt bør og skal få en verdig eldreomsorg. Vimener at kulturtilbud i langt større grad kan drives mer økonomisk enn hvakommunestyret har vedtatt. Vi er for at kulturlivet styres i større grad av frivilligeog private, slik at kommunen kan ta seg av primæroppgaver slik som for eksempelhelse- og omsorg og infrastruktur for å nevne noe.Kristoffer EinarsenFormann, Vesterålen FpUTord BernhofsenStyremedlem, Vesterålen FpUVictoria StrømmeMedlem, Vesterålen FpU