5,3 milliarder mobiltelefoner vil i løpet av året bli kastet eller lagt i en skuff. Dersom alle mobiltelefonene som kasseres i år ble lagt oppå hverandre, ville det ha blitt et 50.000 kilometer høyt tårn. Det viser en fersk rapport fra forskergruppa WEEE.

Slik kan vi rett og slett ikke fortsette. Nå er det på tide å komme med løsninger for å snu vaner som fører til bruk og kast (lineærvaner) til vaner som gir gjenbruk (sirkulærvaner).

Både forbrukere og produsenter må se eksisterende produkter som en ressurs. Særlig gjelder dette elektroniske produkter der en er avhengig av mineraler og metaller for å produsere nye produkter. Mobiltelefoner inneholder gull, kobber, sølv, palladium og andre kostbare mineraler som kan brukes på nytt.

Når mobiltelefoner kastes, går ikke bare store verdier tapt. Det resulterer også i utslipp av skadelige stoffer som utgjør betydelig helsefare. I tillegg gjør vi skade på naturen for å hente ut nye metaller og mineraler.

Derfor er det helt avgjørende å få eksisterende metaller og mineraler inn i verdikjeden igjen for å dempe presset på naturen. Her trengs det en rekke tiltak:

  • Vi må legge til rette for seriøse aktører som kan ta vare på eksisterende metaller og mineraler.

  • Vi må legge til rette for seriøse og troverdige handelsledd på metaller og mineraler.

  • Vi må øke bevisstheten til forbrukerne med å levere elektroniske produkter tilbake til leverandør.

  • Panteordninger kan være aktuelle, også på eldre og utdaterte produkter.

  • Leverandører må ivareta metaller og mineraler fra produkter på en slik måte at de kan bli gjenvunnet.

  • Produkter med gjenbruk av metaller og mineralene må merkes, slik at forbruker kan ta et bevisst valg.

  • Produkter må lages for å vare lengre.

Viktige ressurser ligger altså i skuffer og skap, samtidig som vi graver opp nye mineraler. Dette kan vi ikke fortsette med. Vi trenger en ny kurs mot mer gjenbruk og mindre kast.