Sortland er det største og viktigste stedet for handel i Vesterålen. Vi er så heldige å ha et rikt mangfold av butikker som tiltrekker seg kunder fra nær og fjern. At vi har avgiftsfri parkering er kanskje den største grunnen til at det kommer folk fra Lødingen, Harstad og Lofoten hit å handle. Vi har både store kjeder, men også lokaleide butikker og spisesteder som har tilhold rundt om i hele sentrum. Dette er med på å skape trygge arbeidplasser og ikke minst bidrar det til å gjøre Sortland til en attraktiv plass å bo.

Nå står vi på terskelen av noe som kan endre dette totalt for alltid. Jeg tenker selvfølgelig på den foreslåtte parkeringsavgiften. La oss slå det fast med en gang: Frp er i mot all innføring av parkeringsavgifter. Dette er en usosial avgift som gjør at de som er avhengig av kjøretøy rammes hardest. Svært mange av de som handler, klipper håret sitt eller tar en kopp kaffe på en av kafeene i sentrum bor jo ikke i sentrum. De bor kanskje på Holmstad, i Sigerfjorden eller på Kleiva.

Vi i Frp tør faktisk gå så langt som å si at dette vil kunne få store konsekvenser for folks trivsel, sosiale omgang og økonomi. Skal småbarnsmoren fra Frøskeland måtte betale flere titalls kroner ekstra hver gang hun må parkere i sentrum når hun skal handle?

Med innføring av parkeringsavgift vil vi kunne se halvfulle lørdagskafeer, færre besøkende på kino, bibliotek og mindre tilreisende som vil gjøre julehandelen her på Sortland. Så må vi heller ikke glemme at lommebøkene til folk flest har mindre innhold nå som vi har hatt stor renteoppgang og høye strømpriser. Så istedenfor å innføre avgifter, er dette tiden hvor vi heller bør kutte avgifter. Å nå har jeg ikke nevnt diskusjonen om bompenger…

La oss holde Sortland Sentrum avgiftsfritt!