Det var med stor sorg vi mottok budskapet om at Odne Støver Andreassen var gått bort.

Odne, født 31. desember 1956, sovnet stille inn 10. juni.

Odne ble politisk aktiv i relativt voksen alder, inspirert av sin mor som var svært aktiv i Eidsfjord Arbeiderlag, og Sortland Arbeiderparti. Odne har hatt en rekke sentrale verv både i Arbeiderlaget og i kommunepartiet.

I Eidsfjord Arbeiderlag var Odne leder i en årrekke og han har vært sekretær og medlem i styret i Sortland Arbeiderparti.

Han har sittet i kommunestyret, i teknisk utvalg og i styret i Sortland Arbeidssenter.

Odne hadde et brennende engasjement for Eidsfjordbygda. Det er utallige saker han engasjerte seg i for lokalsamfunnet – enten det gjaldt skole, barnehage, barn og unges oppvekstsvilkår, grendehus, veier og trafikksikkerhet.

Odne var alltid lyttende, rolig og raus. Han kunne snakke med alle og behandlet alle likt.

Han stakk seg aldri fram, men var påpasselig og tenkte alltid på at alt ble riktig og ikke noe eller noen ble glemt.

Odne var det vi kaller hel ved.

Sortland Arbeiderparti er svært takknemlig for Odnes innsats for bygda, kommunen og ikke minst for partiet.

Vår tanker går til Brit Helen og resten av familien.

«Veien mot rettferd og lysere kår,

hør, kamerat – den veien er vår!

Gjennom vårt arbeids skapende trang

bygger vi frihetens Norge!

Ingen skal trygle med bøyet rygg

alle skal heve sin daglønn trygg.

Sangen om samhold, vår egen sang,

syng den for framtidens Norge!»

           (Arne Paasche Aasen)

Vi lyser fred over Odnes minne!

Sortland Arbeiderparti

Sonja Alice Steen og Fred Frivåg