Norge er så langt unna å nå klimamålene at hvert eneste budsjett må gi et nytt løft. Dessverre er vi ikke i nærheten av å se noe slikt i det reviderte budsjettet. Nå har Støre kun ett statsbudsjett igjen på å bygge noe som helst kredibilitet på klima og miljø før valget neste år, sier fagsjef Christian Eriksen i Miljøstiftelsen Bellona.

Eriksen mener at det er lite i revidert statsbudsjett som tyder på at regjeringen har tatt inn over seg alvoret i klima- og miljøkrisen.

Verdenssituasjonen krever støtte til Ukraina og Gaza, styrking av forsvar og sikkerhet – og et skikkelig løft på klima og miljø. Men lite tyder på at klima- og miljøkrisen anses å være akutt nok for regjeringen Støre. Som eksempel har Oslo kommune brukt milliarder på å kutte nitrogenutslipp til Oslofjorden, mens regjeringen foreløpig leverer kun 20 millioner – og gir Chemring Nobel tillatelse til nye, store utslipp til fjorden, sier Eriksen.

I dette budsjettet gjør regjeringen langt mer enn en revidering, med store nye satsinger på kommunene og domstoler. De finner ikke midler til å sikre helt sentrale aktiviteter, som Polarinstituttets lenge planlagte tokt med nytt forskningsskip, som nå avlyses for å holde budsjettet. Denne typen prioriteringer stiller vi store spørsmålstegn ved, sier Eriksen.