Valget 11. september er et skjebnevalg for norsk forsvarsevne. Mens Høyre og Fremskrittspartiet har økt forsvarsbudsjettene hvert eneste år i regjering, er alternativet et svakt Arbeiderparti som vil være avhengig av budsjettenighet med partier som hverken er forsvarsvennlige eller til å stole på i sikkerhetspolitikken.

Det er dårlig nytt for den gjenreisningen av forsvarsevnen som har startet under regjeringen Solberg. Skal vi lykkes med å gjenoppbygge landets militære sikkerhet, kreves forutsigbarhet, fortsatt økonomisk vekst og tett samarbeid med våre allierte. Alt dette settes i spill dersom Støre kommer til makten med støtte fra Rødt, MDG og SV.

Arbeiderpartiet faller stadig på målingene. Det blir stadig tydeligere at Jonas Gahr Støre blir avhengig av å få støtte fra Rødt og MDG for å få statsbudsjettet på plass ved et eventuelt regjeringsskifte. Støtten fra Rødt og MDG må komme i tillegg til Sosialistisk Venstreparti og Senterpartiet – de samme partiene som etterlot seg en ubetalt regning på 180 milliarder kroner i forsvarssektoren sist de forlot regjeringskontorene. Det ligger dermed an til å bli en eneste rødgrønn røre dersom de skal styre forsvarspolitikken.

SV vil utsette kampflykjøpene. Rødt mener kampflyene er ubrukelige og vil avblåse hele investeringen. Samtidig sier forsvarssjefen at kutt i antall kampfly er det siste han vil gjøre. At kampkraften flyene representerer er så stor, og har så mye å si for forsvarsevnen, at å redusere antallet vil svekke den operative evnen. Det vil ikke de rødgrønne småpartiene lytte til.

For Forsvaret og hele landets sikkerhet er det svært positivt at flere av partiene har gjort det samme som Høyre, og programfestet målet om å bruke 2 % av BNP på forsvar. I denne regjeringsperioden har vi gått fra å bruke 1,48 % på forsvar, til å bruke 1,61 %. Vi er på god vei. Men mens alle partiene på borgerlig side er enige om 2 %-målet, spriker det voldsomt på rødgrønn side. Verken SV, Rødt eller MDG vil forplikte seg til NATOs mål. Og når Arbeiderpartiet snakker om hva de vil bruke 15 milliarder kroner i økte skatter på, nevnes ikke styrking av forsvarsevnen. Det virker dermed som om Forsvaret igjen vil bli nedprioritert av de rødgrønne.

Tidligere i år sa forsvarssjefen at trenden med nedbygging nå er i ferd med å snu. Det er grunn til optimisme i det norske Forsvaret. Det er det lenge siden en norsk forsvarssjef har kunnet si. Snuoperasjonen tar tid og det er fortsatt mye som gjenstår. Derfor kan vi ikke risikere at den avblåses nå. Valget står mellom en regjering som øker forsvarsbudsjettene for å trygge landet, eller en regjering som prioriterer Forsvaret ned. Stem Høyre 11. september