– Jeg registrerer ingen bekymring hos sittende posisjon. Det i seg selv er bekymringsfullt.

foto