De mange gode avisreportasjene viser en næring som gjør det bedre økonomisk enn noensinne – og hvor stadig flere yngre gjør lure yrkesvalg.

Formann Stein Jakobsen ved Jangaard Export AS på Andenes har aldri hatt bredere smil, og mer ubarbert hake, enn nu.

Med over 20 år i fiskeindustrien, vet han alt som skal gjøres med det ferske råstoffet fra A til Å når båtene legger til kai.

Man må kunne tillate seg en lokal benevnelse på smilet til fiskebåteier Odd Arne Mikkelsen med sin MS Sjøstjerna. Kjeften er «opprevven tel øran» –  er det å vente annet: kontoen svulmer over av gryn!

Mikkelsen har i hele sitt liv drevet fiske – de fleste som egen båtreder.

I tillegg er han styremedlem i Andøy Havn KF, og i fiskeriorganisasjon, og derved ansvarlig for at de rette tiltakene blir iverksatt, slik at fiskerinæringen kan utvikle seg positivt i hele Andøy kommune.

Mikkelsen bidrar også til å lære opp nye, som ønsker seg inn i fiskerinæringen. En fyr av «hel ved» som alltid er positiv!

Næringssjef Bjørnar Sellevold i Andøy kommune