«En vei for Hadsel innland og den går i tunnel fra Kartnes v/Kvitnes til Gjerstad»