Toine C. Sannes i MDG på Sortland, mener det har vært en frisk debatt om hvorvidt Sortland kommune er næringsvennlig eller ikke, etter at Erlend Bullvåg, leder av Kunnskapsparken, gikk ut i media med at Sortland taper terreng og mangler spiriten.

Hun viser til et av leserinnleggene som fulgte i denne debatten, der den lokale næringslivsaktøren Trude Wold sier noe interessant. Hun driver advokatbyrå, og sier følgende:

«Sortland kommune går også utenfor regionen når de trenger advokatkompetanse, og det uten å høre med oss som er her, hva vi har å tilby».

– Vi folkevalgte er kjent med at i saken om Vesterålskraft var det brukt juridisk bistand fra et nasjonalt advokatbyrå. Spørsmål:

Hva er ordførers holdning til bruk av lokal kompetanse ved kjøp av juridisk bistand?

Er ordfører villig til å se på muligheter for at Sortland Kommune innfører en rutine på at man først undersøker mulighetene for å bruke lokalt næringsliv, ved kjøp av tjenester?