LoVe Petro er glad for at det er inngått et samarbeid mellom Petro Arctic, Senja Petro, Olje- og gassklynge Helgeland og LoVe Petro for å få gjennomslag for en konsekvensutredning av havområdene utenfor Lofoten Vesterålen og Senja.

En konsekvensutredning vil gi oss svar på om det er forsvarlig å åpne havområdene for leting etter olje og gass, og hvilke ringvirkninger regionene da kan vente seg.

Folkeaksjonen Oljefritt Lofoten, Vesterålen og Senja har reagert på vårt utsagn om at folk i de aktuelle regionene og landsdelen for øvrig, ønsker en konsekvensutredning.

Vi baserer vårt utsagn på meningsmålinger, i tillegg til det faktum at velgerne ved siste stortingsvalg sørget for at tre av fire stortingsrepresentanter representerer partier med landsmøtevedtak som går inn for konsekvensutredning.

Lofoten, Vesterålen og Senja er blant de flotteste naturområdene i Norge. Havområdene utenfor er rike, verdifulle og robuste. Vårt engasjement for bygger på at vi ønsker å skape vekst og utvikling i disse regionene som vi er så glade i.

Vi ønsker derfor å se på mulighetene for å skape flere gode arbeidsplasser i tillegg til arbeidsplassene som allerede finnes innen fiskeri, oppdrett, reiseliv og øvrige næringer.

Lofoten og Vesterålen Petro har respekt for at Folkeaksjonen Oljefritt Lofoten, Vesterålen og Senja, og en samlet miljøbevegelse ikke ønsker at disse områdene skal åpnes for olje- og gass, og derfor ikke ønsker en konsekvensutredning.

Vi mener at de som i dag bor her fortjener å få svar på om det er forsvarlig å åpne havområdene for olje- og gassaktivitet, og da må gjennomføres konsekvensutredning slik norsk lov krever.

La det ikke herske tvil om at dersom en konsekvensutredning viser at det ikke er forsvarlig, så ønsker heller ikke Lofoten og Vesterålen Petro  å åpne havområdene for olje- og gass.

Det finnes mange eksempler på at det er gjennomført konsekvensutredninger uten at det automatisk har ført til åpning. Arbeiderpartiets landsmøte er et eksempel på hvordan saksgangen vil være for Lofoten, Vesterålen og Senja.

Landsmøtet vedtok konsekvensutredning, men sa samtidig at spørsmålet om eventuell åpning krever et eget landsmøtevedtak.

Ørjan Robertsen, Lofoten og Vesterålen Petro