Etterlyst: en kunnskapsbasert debatt, skriver Venstres nestleder Abid Raja. Deretter underslår han at Arbeiderpartiet ønsker hjelp, ikke straff for tunge rusmisbrukere. Da debatten om rusreform gikk i fjor, var kronargumentet fra liberalistene at en ikke kunne skille mellom ulike grupper. Enten måtte narkotika være avkriminalisert for alle, eller ingen. Arbeiderpartiet mente et slikt skille var både mulig – og riktig. I etterkant har riksadvokaten kommet til akkurat samme konklusjon – at innsatsen kan vris fra straff til helsehjelp for rusmisbrukere, uten en generell avkriminalisering for alle.

Innsatsen for å hjelpe tunge rusmisbrukere har vært for dårlig lenge – også da Venstre og Høyre styrte Norge. Bedre helsehjelp til disse gruppene kommer til å være kjernen i forslaget til ny rusreform som Arbeiderpartiet og Senterpartiet kommer til å legge fram. Men legalisering og normalisering av bruk av narkotika er ikke rett vei å gå. At debatten fortsetter med full styrke selv om besittelse i praksis er avkriminalisert for avhengige, viser at den primære driveren for legalisering ikke er omsorg for rusmisbrukere, men ønsket om å kunne ruse seg på narkotika uten sanksjoner – eller «ta en joint», som Raja sier.

Stort bedre går det ikke når Raja skriver at 20-30 prosent av norske ungdommer vil prøve cannabis. Det er i beste fall upresist. Ferske tall fra FHI viser at 20 prosent av norsk ungdom prøver cannabis, og bare 6 prosent gjør det jevnlig. Blant skoleelever ligger Norge blant de laveste i Europa på cannabisbruk. Heldigvis er cannabisbruk fremdeles et forholdsvis marginalt fenomen i Norge. Det vil spare mange unge jenter og gutter for mye lidelse. Derfor er hasj i butikk en særdeles dårlig idé.