«Havbruksnæringen bør lære av den maritime næringen»