«Alt for mange nyutdannede fagarbeidere reiser ut av landsdelen»