Bakgrunn: Evenes kan bli 7 milliarder dyrere

Samfunnsøkonomisk Analyse har levert sin rapport på Evenes som flybase, som viser at kostnadene blir større enn det som fremkommer i den første rapporten levert av PWC.

Forsvarsministeren avfeier den nye rapport som et bestillingsverk, og kaller den et valgkamputspill fra Senterpartiet. Det må hun gjerne gjøre, men da setter hun samtidig sitt eget departement i samme bås, siden det var dem som bestilte den første rapporten. Det er gått to måneder siden jeg sendte spørsmål til Forsvarsdepartementet, der jeg ber om begrunnelse for at det ikke er gjennomført en konseptvalgsutredning (KVU) i denne saken. Siden jeg ikke får noe svar, så er det min påstand at Forsvardepartementet har brutt statens eget regelverk for store statlige investeringer, som sier at ved investeringer over 750 millioner så skal det gjøres en KVU i forkant. I dag får jeg bekreftet fra Finansdepartementet at Forsvaret ikke er unntatt fra dette regelverket, heldigvis har vi andre departement som svarer på spørsmål som stilles dem.

Forsvaret sliter med troverdigheten, sett i lys av utallige feilinvesteringer og store økonomiske overskridelser. Det klokeste nå hadde vært å stoppe opp, kjørt den nødvendige KVU-prosessen og latt den være grunnlaget for en ny beslutning. I stedet kan det gå mot sak i kontroll og konstitusjonskomiteen, og nye pinlige runder som bare forsterker den allerede lave tilliten.

Det kan i denne saken være grunn til å minne om Forsvarets kjerneverdier, respekt, ansvar og mot. Respekt må man gjøre seg fortjent til, og jeg er ikke i tvil om at det hadde gitt stor respekt om Forsvarsministeren evnet å starte på nytt i denne saken. Ansvar og mot henger sammen, noen ganger trengs det stort mot for å ta det ansvaret som er nødvendig. Det gjenstår å se om Forsvarsministeren har disse egenskapene.