”Fisken i Vandet, det er vores Brød…” sa Peter Dass.

Det er den fortsatt, men hvordan vil det være for kommende generasjoner?

Hvordan står det til i økosystemene i norske havområder? Hvordan påvirkes de av klimaendringer, fiskerier og andre menneskelige aktiviteter?  Hva slags kunnskap har vi? Hvordan må vi forberede oss og tilpasse oss? For det må vi.

Tilstanden i havet er tema når havforsker Per Arneberg fra Havforskningsinstitutt kommer til Sortland førstkommende torsdag for å holde foredrag. Først for elevene ved videregående skole, så på ettermiddagen i et åpent møte på Kulturfabrikken.

 Arneberg har ledet et mangeårig og omfattende prosjekt som tar for seg disse utfordringene og resultatene er publisert i ulike rapporter. Tilstanden er ikke god, og alle tegn tyder på at klimaendringene utgjøre den klart største trusselen. Temperaturen i verdenshavene var i 2022 den høyeste som noen gang er blitt registrert. Dette vil ha alvorlig konsekvenser, særlig i nord.

En kjent nordnorsk forsker sa for noen år siden at vi veit mer om månens overflate enn om havets bunn. Vi trenger, uten tvil, mye, mye mer kunnskap!

Besteforeldrenes klimaaksjon i Vesterålen har derfor invitert Per Arneberg til å fortelle oss, som har ei bosetting og et næringsliv helt avhengig av ressursene i havet, hvordan forandringer i havet vil påvirke livet for kommende generasjoner i nord.