Debatt og utredning av ny havn i Sortland har pågått i snart ti år, uten at vi ser ut til å ha nærmet oss et realistisk utbyggingsalternativ. Miljøpartiet De Grønne mener at det nå er fornuftig å ta en fot i bakken og få klarlagt hva som er bakgrunnen for ønsket om å bygge en containerhavn på 400 mål i et bebodd naturområde.

Fra min posisjon som (ikke møtende) vara i havnestyret har jeg nå bedt havnesjef om å få en oversikt over hvilke analyser som ligger til grunn for disse utbyggingsplanene. Analyser er jo som kjent ferskvare. Og mens Sortland- politikerne har bestemt og ombestemt, har det kommet en ny stor havn bare en halvtimes kjøretur unna.  Finnes det for eksempel en alternativanalyse som tar inn mulig samarbeid med Hadsel havn?

MDG anerkjenner at Sortland havn trenger mer plass, og at Kystvakta også vil trenge mer plass. Dette vil MDG være med på å legge til rette for. Kystvakta er viktig for Sortland.

Bygging av denne containerhavnen vil ødelegge uvurderlige naturområder. Og vil føre til ulemper for veldig mange mennesker, uansett hvor den plasseres. Derfor må vi være helt sikre på at det faktisk er behov for en kai på denne størrelsen, før vi tar noen videre skritt.