Nok en gang svikter staten sitt ansvar som tilrettelegger for å nå målene i den nasjonale sjømat strategien.

Havbruksstrategien «Et hav av muligheter» sier noe om mulighetene, da er det viktig for oss å peke på hva som må på plass for at mulighetene og potensialet kan tas ut i form av bærekraftig fangst og økt aktivitet gjennom økt foredling og dermed skape fremtidige økte eksport verdier/inntekter til Norge. Herunder nødvendig infrastruktur som havner, spesielt der det er nærhet til de store fiskefeltene.

Kystverket startet arbeidet med å planlegge utviklingen av Andenes havn til en sikker og trygg havn å anløpe og ligge i for fiskeflåten allerede for nesten en generasjon siden ut fra et behov man så allerede da.

Utviklingen med tanke på størrelse og dyptgående på fiskeriflåten og fraktbåtflåten langs kysten har ikke akkurat stått stille siden Kystverket så behovet i starten for over 20 år siden opp til dagens situasjon.

Forholdene er gått fra å være helt nødvendige til helt prekære å få gjort noe med i en av Norges største og viktigste fiskevær som ligger desidert nærmest noen av Norges og verdens største fiskefelt.

Fiskeflåten og industrien har trodd på signalene at Andenes havn ville bli finansiert og igangsatt i 2023, det er bakgrunnen for at det allerede er gjort million investeringer av aktørene i havna.

Andøy kommune og Andøy havn KF er klare til å gjøre nødvendig tilrettelegging og investeringer sammen med aktørene, når Kystverkets del av havneprosjektet er ferdig. Dette for å realisere mulighetene og potensialet for verdiskaping og fremtidige eksport inntekter for Norge. Vi forventer derfor at det kommer en start bevilgning for igangsettelse i statsbudsjettet for 2023.