De skeives rettigheter i Norge har blitt stadig bedre siden sex mellom menn ble avkriminalisert i 1972 til det ble forbudt å diskriminere i 2013. De siste hendelsene knyttet til skytingen på London pub i Oslo og de hatefulle ytringene et homofilt par ble utsatt for på et utested i Bodø, viser at det fremdeles er en lang vei å gå i kampen for likeverd. Nordland fylkeskommune ønsker å bidra i denne kampen.

Det er mange måter vi kan bidra med å støtte de skeives rettigheter i vårt samfunn. Nordland fylkeskommune har gjort dette blant annet gjennom støtteerklæringer til pride og fokus på viktigheten av undervisning om seksuell identitet i skolen. Nå ønsker vi å utvide støtten ved også å ta vare på de skeives historie gjennom det viktige dokumentasjon- og innsamlingsprosjektet Skeiv i Nordland.

Prosjektet er det nyeste satsningsområdet til Nordland fylkeskommune. Gjennom vår arkivinstitusjon Arkiv i Nordland, og i samarbeid med Kulturrådet, skal prosjektet belyse hvordan det å være skeiv i Nordland har endret seg fra avkriminaliseringen for 50 år siden og frem til i dag. Dette skal gjøres ved å intervjue skeive og få deres personlige historier, samt sentrale personer i organisasjoner og foreninger. I tillegg vil Arkiv i Nordland samle inn arkivmateriale knyttet til temaet.

Hvorfor er dette arbeidet viktig?

Skeive mennesker blir ofte usynliggjort i historisk sammenheng. Kommer du til Arkiv i Nordland i dag, med et ønske om å få kunnskap om skeiv historie, så finner du ingen spor etter denne gruppen. Det er som om skeive mennesker ikke har eksistert. Dette ønsker Nordland fylkeskommune å motarbeide gjennom dette prosjektet.

Det er under en måned siden oppstarten av prosjektet og det har allerede fått stor oppmerksomhet. Det mange skeive som har sett viktigheten av prosjektet og tatt kontakt for å bidra. Disse ønsker å dokumentere og bevare sin historie for ettertiden.

Resultatet av prosjektet vil være verdifullt for fremtidens forskere og historikere, men ikke minst for unge skeive personer i Nordland. Det å kunne oppdage seg selv i den lokale historien og å se noen man kan identifisere seg med, er en unik opplevelse. Det kan gi en følelse av å være et verdsatt medlem av samfunnet og ikke bare en fotnote. Arkivet vil dokumentere at skeive mennesker alltid har vært her, at de hører til her og det vil belyse de utfordringene de har møtt og løsningene som er kjempet frem.

For å være en del av samfunnet, fullt og helt, må man være synlig, og synligheten må anerkjennes som normal og selvfølgelig. Kampen for skeiv synlighet er langt fra over, noe negative reaksjoner på pride demonstrerer. Synligheten må gjelde på alle områder, og inkluderende arkiv, som kan understreke ulike gruppers betydning, er derfor en kamp for å bygge samhold.