Rødt i Hadsel ser med bekymring på utviklingen av skolestrukturen etter siste kommunestyre i Hadsel.

Vi opplever en politisk posisjon som klart melder fra at skolestrukturen i Hadsel er i fare. Det var ikke bare MOS sin representant som følte seg ført bak lyset. Det gjorde vi i Rødt også. Vi alle, enten vi er i posisjon eller opposisjon vet at skolen er alfa og omega for at ei bygd skal leve videre og ha tilgang på nye innbyggere. Posisjonen klarte med sitt forslag og legge ned 5.6. og7. klassetrinn på Innlandet. Dette godtar vi ikke og det er vel tid for å få en legalitetskontroll på vedtaket som ble gjort?

Når det gjelder innlandet skole så er det ingen som har tatt innover seg at det kan være at skolebygningen ikke er helsefarlig, og ut fra tilstandsrapport hevdes det at det er et rom som er merket rødt. Kommunestyret burde ha fått en ny tilstandsrapport i stedet for alle kreative løsninger fra posisjonen. Bekymringene til befolkningen på Innlandet har vi full forståelse for og et minstekrav burde være å få forelagt renovering av eksisterende bygg. Vi mener saken har blitt og blir trenert både av posisjonen og administrasjon i Hadsel kommune.

Rødt vil stå for at ingen skoler skal legges ned i Hadsel.